تاپ تکواندو ایران-IRAN TOPTAEKWONDO(روابط عمومی) روابط عمومی انجمن تاپ تکواندو ایران-اولین سبک آزاد تکواندو جهان آخرین اخبار تاپ تکواندو کشور را به اطلاع خانواده تاپ تکواندو می رساند. http://irantoptaekwondo.mihanblog.com 2018-10-22T08:21:47+01:00 text/html 2018-10-03T09:00:18+01:00 irantoptaekwondo.mihanblog.com فدراسیون تاپ تکواندو ایران هـفده سال مبارزۀ مقدس http://irantoptaekwondo.mihanblog.com/post/358 <h2><br></h2> <img src="http://www.irantkd.ir/Image/Poster/17th.jpg" alt="" width="543" height="290"> text/html 2018-10-03T08:59:48+01:00 irantoptaekwondo.mihanblog.com فدراسیون تاپ تکواندو ایران یازدهم مهرماه، سالروز تاسیس کانون تکواندوکاران ایران و تاپ تکواندو گرامی باد. http://irantoptaekwondo.mihanblog.com/post/357 <p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #000080;">یازدهم مهرماه</span>، هفدهمین سالروز آغاز به کار رسمی <span style="color: #008000;">کانون تکواندوکاران ایران</span>، اولین&nbsp; فدراسیون غیردولتی ورزش ایران و شانزدهمین سالروز تأسیس رسمی <span style="color: #008000;">تاپ تکواندو</span> سبک آزاد تکواندوی جهان را به عموم اعضاء و هواداران در ایران و سراسر جهان تبریک و شادباش می گوییم.</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <div class="irc_mimg irc_hic iEUU2WQgwxl4-lvVgf-rIiHk" dir="ltr"><a class="irc_mil i3597 iEUU2WQgwxl4-zixyDjKkw5M" tabindex="0" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiStZDzptTWAhULElAKHY99Dk0QjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fhossein-09.blogfa.com%2F&amp;psig=AOvVaw2WPuurobTXsh8i0TFF9rT6&amp;ust=1507114964902397" rel="noopener" target="_blank" data-noload="" data-ved="0ahUKEwiStZDzptTWAhULElAKHY99Dk0QjRwIBw" data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiStZDzptTWAhULElAKHY99Dk0QjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fhossein-09.blogfa.com%2F&amp;psig=AOvVaw2WPuurobTXsh8i0TFF9rT6&amp;ust=1507114964902397"><img class="irc_mi" style="margin-top: 20px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://toptoop.ir/files/pic/7/54970662749853214323.jpg" alt="نتیجه تصویری برای گل" width="407" height="277"></a></div> text/html 2018-08-29T09:49:46+01:00 irantoptaekwondo.mihanblog.com فدراسیون تاپ تکواندو ایران اولین‌های کانون تکواندوکاران ایران در ورزش ایران و الگوبرداری فدراسیون تکواندو و فدراسیون های دیگر از آن http://irantoptaekwondo.mihanblog.com/post/356 <p style="text-align: center;" dir="RTL">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: #ff0000;"><strong>اولین‌های کانون تکواندوکاران ایران در ورزش ایران و الگوبرداری فدراسیون تکواندو و فدراسیون های دیگر از آن:</strong></span></p> <p align="center"><img src="http://www.irantkd.ir/Oldpic/old/Gorohban.jpg" alt="درس پس دادن گروهبان ها به ژنرال ها را پایانی نیست." width="331" hspace="0" height="512" border="0" align="bottom"></p> <p dir="RTL"><span style="color: #0000ff;"><strong>1. ایجاد اولین پایگاه اینترنتی تکواندو در ایران. (اولین وب سایت ورزشی در ایران) 1378.</strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;"><strong>2-1. </strong><strong>ایجاد پایگاه اینترنتی فدراسیون تکواندو، 1381.</strong></span></p> <p dir="RTL"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="RTL"><span style="color: #0000ff;"><strong>2. </strong><strong>اعزام نخستین تیم تکواندو ایران به تورنمنت بین‌المللی کلاس</strong><strong>A</strong><strong>هلند اسفند 1378.</strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;"><strong>1-2. </strong><strong>اعزام تیم دولتی تکواندو به همان تورنمنت برای اولین بار اسفند 1379.</strong></span></p> <p dir="RTL"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="RTL"><span style="color: #0000ff;"><strong>3.</strong><strong> اعزام نخستین تیم تکواندو بانوان به تورنمنت بین‌المللی با استفتاء از مراجع عظام، برای اولین بار در تاریخ تکواندو ایران، اردیبهشت 1379.</strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;"><strong>1-3.</strong><strong> اعزام تیم ملی تکواندو ایران به مسابقات آسیایی کره جنوبی، پوسان 1381.</strong></span></p> <p dir="RTL"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="RTL"><span style="color: #0000ff;"><strong>4.</strong><strong> اعزام نخستین تیم تکواندو ایران به تورنمنت بین‌المللی کلاس</strong><strong>A</strong><strong>بلژیک، آبان 1379.</strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;"><strong>1-4.</strong><strong> اعزام نخستین تیم دولتی تکواندو ایران به همان تورنمنت برای اولین بار، 1380.</strong></span></p> <p dir="RTL"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="RTL"><span style="color: #0000ff;"><strong>5.</strong><strong> تأسیس اولین مدارس تکواندو در ایران 1381.</strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;"><strong>1-5.</strong><strong> تأسیس اولین مدرسه دولتی تکواندو در ایران، 1386.</strong></span></p> <p dir="RTL"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="RTL"><span style="color: #0000ff;"><strong>6.</strong><strong> برگزاری مسابقات قهرمانی کشوری و استانی با تعداد و کمیت تکرارنشدنی در تاریخ تکواندو ایران.</strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;"><strong>1-6.</strong><strong> به رغم تلاش‌های صورت گرفته رکوردهای کانون شکسته نشده است.</strong></span></p> <p dir="RTL"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="RTL"><span style="color: #0000ff;"><strong>7.</strong><strong> ارج نهادن به مقام والای شهدا و پیشکسوتان تکواندو ایران با برگزاری مراسم و مسابقات گوناگون با نام و یاد این عزیزان. 1380 تا کنون.</strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;"><strong>1-7. اهمیت به برخی از این عزیزان پس از یک دهه.</strong></span></p> <p dir="RTL"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="RTL"><span style="color: #0000ff;"><strong>8. تأسیس سازمان تیم های ملی در سال 1382.</strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;"><strong>1-8. راه‌اندازی سازمان تیم‌های ملی در سال 1393.</strong></span></p> <p dir="RTL"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="RTL"><span style="color: #0000ff;"><strong>9. ابتکار فرم‌های ابداعی در تاپ تکواندو برای اولین بار در کشور، 1381.</strong></span></p> <p dir="RTL"><span style="color: #ff0000;"><strong>1-9. گنجاندن فرم‌های ابداعی در مسابقات لیگ پومسه، 1394.</strong></span></p> text/html 2018-07-28T09:23:24+01:00 irantoptaekwondo.mihanblog.com فدراسیون تاپ تکواندو ایران مسابقات تاپ تکواندو قهرمانی گرگان http://irantoptaekwondo.mihanblog.com/post/355 <div><br></div><div><div align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: #ff00ff;"> <strong>مسابقات تاپ تکواندو قهرمانی گرگان</strong></span></div><div align="center"><span style="color: #ff00ff;"><strong><br></strong> </span></div> <p><span style="color: #ff6600; font-size: small;"><strong>با تائید انجمن تاپ تکواندو کشورمان، مسابقات تاپ تکواندو قهرمانی بزرگسالان استان گلستان برگزار شد.</strong></span></p><p><span style="color: #ff6600; font-size: small;"><strong><br></strong></span></p> <p><span style="color: #993366; font-size: small;"><strong>این رقابت ها با حضور یکصد تاپ تکواندوکار در قالب ده تیم برگزار شد که در پایان و در اوزان شش گانه، فریبرز عباس زاده، امید جانپناهی، احسان غلامپور، علی روحی، کریم&nbsp;باهری و علی همدانی به تمام قهرمانی دست یافتند.</strong></span></p></div> text/html 2018-07-28T09:22:29+01:00 irantoptaekwondo.mihanblog.com فدراسیون تاپ تکواندو ایران استاژ مربی گری شهرکرد http://irantoptaekwondo.mihanblog.com/post/354 <h2 style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #00ff00;">استاژ مربی گری شهرکرد</span></h2><div><br></div> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #cc3366;">یک دوره استاژ و هماهنگی مربی گری تاپ تکواندو ویژه مربیان استان&nbsp;چهارمحال و بختیاری در مرکز استان برگزار شد.</span></strong></span></p><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #cc3366;"><br></span></strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: small; color: #008000;"><strong>این استاژ با حضور مربیان رسمی تاپ تکواندو استان و زیر نظر انجمن تاپ تکواندو&nbsp;<span style="font-size: small;"><strong>چهارمحال و بختیاری</strong></span> برگزار گردید.</strong></span></p> text/html 2018-07-28T09:19:11+01:00 irantoptaekwondo.mihanblog.com فدراسیون تاپ تکواندو ایران آزمون ارتقاءِ درجه یاسوج http://irantoptaekwondo.mihanblog.com/post/351 <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><strong><span class="st">&nbsp;آزمون ارتقاءِ درجه یاسوج</span></strong></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;"><strong><span class="st"><br></span></strong></span></p> <p><font size="2"><span class="st" style="color: #ff00ff;">&nbsp;<span style="font-size: medium;"><strong>با تائید کمیته آزمون یک دوره آزمون ارتقاءِ درجه از قهوه ای الی مشکی دان دو در یاسوج برگزار شد.</strong></span></span></font></p><p><font size="2"><span class="st" style="color: #ff00ff;"><span style="font-size: medium;"><strong><br></strong></span></span></font></p><font size="1"> <font size="2"><span style="color: #003366; font-size: medium;"><strong>این آزمون با حضور تاپ کاران یاسوجی و برخی شهرستان های استان&nbsp; و تحت پوشش انجمن تاپ تکواندو <span class="st">کهگیلویه و بویراحمد</span> برگزار گردید.</strong></span></font></font> text/html 2018-06-29T10:09:10+01:00 irantoptaekwondo.mihanblog.com فدراسیون تاپ تکواندو ایران مربی گری درجه دو تاپ تکواندو هلند http://irantoptaekwondo.mihanblog.com/post/348 <h2 style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #800000;">مربی گری درجه دو تاپ تکواندو هلند</span></h2> <p align="justify"><span style="font-size: x-small;"><strong><span style="color: #0000ff;">به گزارش تاپ تکواندو نیوز یک دوره مربی گری درجه دو تاپ تکواندو با حضور تاپ کاران هلندی برگزار شد.</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: x-small; color: #ff0000;"><strong>این دوره با تایید فدراسیون جهانی و دکتر علی حق شناس بنیان گذار تاپ تکواندو در جهان با حضور مدرسان تاپ تکواندو هلند و زیر نظر انجمن تاپ تکواندو این کشور به ریاست آرون اشمیت به مدت ۸ روز در آمستردام برگزار شد.</strong></span></p> text/html 2018-06-29T10:07:54+01:00 irantoptaekwondo.mihanblog.com فدراسیون تاپ تکواندو ایران دوره مربی گری درجه دو تاپ تکواندو کرمان http://irantoptaekwondo.mihanblog.com/post/347 <h2 style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #0000ff;">دوره مربی گری درجه دو تاپ تکواندو کرمان</span></h2> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>با تایید شورای مرکزی تاپ تکواندو اولین دوره مربی گری درجه دو تاپ تکواندو کرمان آغاز شد.</strong></span></p> <p><span style="color: #008000;"><strong>این دوره با حضور واجدین شرایط از تاریخ یکم مهرماه به مدت ۱۰روز و تحت پوشش کمیته آموزش تاپ تکواندو جمهوری اسلامی ایران در کرمان برگزار می شود.</strong></span></p> text/html 2018-06-29T10:07:25+01:00 irantoptaekwondo.mihanblog.com فدراسیون تاپ تکواندو ایران همایش تاپ تکواندوکاران اصفهان http://irantoptaekwondo.mihanblog.com/post/346 <h2 align="center"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000080;">همایش تاپ تکواندوکاران اصفهان</span></span></h2> <p><strong><span style="color: #660033;">به درخواست نمایندگی اولین سبک آزاد تکواندو در استان اصفهان یک دوره همایش فنون برتر هنر رزمی تاپ تکواندو برگزار شد.</span></strong></p> <p><span style="color: #800000;"><strong>این همایش با تایید کمیته استان ها و شهرستان های انجمن تاپ تکواندو ایران و با پوشش رسانه ای استانی و با حضور جمع کثیری از ورزش دوستان اصفهان برگزار گردید.</strong></span></p> text/html 2018-05-24T07:28:33+01:00 irantoptaekwondo.mihanblog.com فدراسیون تاپ تکواندو ایران چاپ دوم کتاب " دانشنامه ساواته (بوکس فرانسوی)، ورزشی با شش دهه پیشینه در ایران http://irantoptaekwondo.mihanblog.com/post/345 <div><br></div><div><div><br></div><div> <p><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="color: #0000ff; font-size: medium;"><span style="color: #ff00ff;"><strong><span style="font-size: medium;"><font size="2"><span style="color: #800080;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; انتشار چاپ دوم کتاب " دانشنامه ساواته (بوکس فرانسوی)، ورزشی با شش&nbsp; دهه پیشینه در ایران</span></font> <br></span></strong></span><br></span></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff; font-size: medium;"><span style="color: #003300;"><span style="font-size: small;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;"><strong>اثر</strong></span>&nbsp;<span style="color: #ff0000;"><strong>استاد حمیدرضا توکل شعار، </strong></span><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><strong>قائم مقام اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی</strong>&nbsp;</span>&nbsp;</span></strong>&nbsp; <br></span></span></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>در پی استقبال کم نظیر خانواده ساواته ایران، کتاب وزین "دانشنامه ساواته (بوکس فرانسوی)، ورزشی با شش دهه&nbsp;پیشینه در ایران" نوشته استاد حمیدرضا توکل شعار ریاست محترم انجمن ساواته ایران و قائم مقام اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی، توسط انتشارات مهر در دو هزار نسخه به چاپ دوم رسید. <br></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.iransavate.ir/Images/BOOKDA.jpg" alt="" width="438" height="638"></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong>انتشار چاپ دوم این دانشنامه را که پس از کتاب های دهه چهل ساواته و کتاب معتبر پیشین استاد توکل <span style="color: #800080;">"<a href="http://impunion.ir/Image/Mavaze/Jeld%20savate22.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: #800080;">ساواته (بوکس فرانسوی) و اصول مبارزه در آن</span></a>"</span> گامی بسیار مهم در تعالی این ورزش به شمار می رود را به&nbsp;خانواده ساواته ایران و جناب مهندس توکل شعار تبریک و شادباش عرض می کنیم.</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #ff00ff; font-size: small;"><strong>مطالب مرتبط:</strong></span></p> <h2 class="hl"><span style="color: #ff0000;"><a href="http://iransavate.blogfa.com/post-102.aspx"><span style="color: #ff0000;">كتاب "ساواته (بوكس فرانسوی) و اصول مبارزه در آن" به چاپ رسید.</span></a></span></h2> <h2 class="hl"><span style="color: #ff0000;"><a href="http://iransavate.blogfa.com/post-236.aspx"><span style="color: #ff0000;">انتشار کتاب "دانشنامه ساواته (بوکس فرانسوی)، ورزشی با شش دهه پیشینه در ایران"</span></a></span></h2></div> <p><br></p></div> text/html 2018-04-26T13:20:59+01:00 irantoptaekwondo.mihanblog.com فدراسیون تاپ تکواندو ایران صدور دفترچه مربی گری http://irantoptaekwondo.mihanblog.com/post/344 <p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #0000ff;">صدور دفترچه مربی گری </span></strong></span></p> <p><span style="font-size: small; color: #ff00ff;"><strong>با تصویب هیات رییسه و تایید نهایی دکتر علی حق شناس بنیان گذار تاپ تکواندو در جهان-دفتر چه های جدید مربی گری مربیان تاپ تکواندو ایران صادر می شود.</strong></span></p> <p><span style="color: #00ff00; font-size: small;"><strong>این دفتر چه ها به صورت رایانه ای &nbsp;(کامپیوتری) صادر شده و مربیانی که دارای دفتر چه رسمی هستند&nbsp;مجاز به &nbsp;مربی گری هستند.</strong></span></p> text/html 2018-04-26T13:20:35+01:00 irantoptaekwondo.mihanblog.com فدراسیون تاپ تکواندو ایران آزمون ارتقای درجه تهران http://irantoptaekwondo.mihanblog.com/post/343 <h2 style="text-align: center;"><span style="font-size: small; color: #800080;">آزمون ارتقای درجه تهران</span></h2> <p><strong><span style="color: #ff0000;">یک دوره آزمون ارتقا درجه از قهوه ای الی مشکی دان سه در تهران برگزار شد.</span></strong></p> <p><span style="font-size: small; color: #800080;"><strong>این آزمون با حضور بیش از 50 تاپ تکواندوکار در مجموعه ورزشی هیگر و به تحت پوشش انجمن تاپ تکواندو استان تهران برگزار گردید.</strong></span></p> text/html 2018-04-26T13:19:49+01:00 irantoptaekwondo.mihanblog.com فدراسیون تاپ تکواندو ایران داوری درجه سه کاشان http://irantoptaekwondo.mihanblog.com/post/342 <h2 style="text-align: center;"><font size="2"><span style="color: #ff0000;">داوری درجه سه کاشان</span></font></h2> <p><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #00cc00;">یک دوره داوری درجه سه اولین سبک آزاد تکواندو جهان به میزبانی شهرستان کاشان برگزار گردید.</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #ff0000;">این دوره با حضور ۳۰ تاپ کار واجد شرایط و با حضور مدرس رسمی فدراسیون تاپ تکواندو ایران به مدت ۵ روز برگزار گردید.</span></strong></span></p> text/html 2018-03-21T15:46:37+01:00 irantoptaekwondo.mihanblog.com فدراسیون تاپ تکواندو ایران سال نو مبارک http://irantoptaekwondo.mihanblog.com/post/341 <div class="PostBody"><div id="id_5ab279c5c341b0509948120" class="text_exposed_root text_exposed"> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>یک سال دیگر را در کنار شما گرامیان سپری کردیم ...</strong></span></p> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>سالی پر از نیکی و شادکامی برای تمامی اعضا، هواداران و یاران بزرگوار آرزومندیم.</strong></span></p> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>برقرار و پاینده باشید.&nbsp; <img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/24.gif" alt="" border="0"><span style="color: #ff0000;"><strong><img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/24.gif" alt="" border="0"></strong></span> <span style="color: #ff0000;"><strong><img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/24.gif" alt="" border="0"></strong></span> <span style="color: #ff0000;"><strong><img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/24.gif" alt="" border="0"></strong></span> <span style="color: #ff0000;"><strong><img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/24.gif" alt="" border="0"></strong></span> <br></strong></span></p> <p><span style="color: #0000ff;"><strong><br></strong></span></p> </div> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.irantkd.ir/image/Noroz96.jpg" alt="http://www.irantkd.ir/image/Noroz96.jpg" width="511" height="292"></p></div> text/html 2018-03-10T16:01:05+01:00 irantoptaekwondo.mihanblog.com فدراسیون تاپ تکواندو ایران نخستین تیم اعزامی غیردولتی ورزش ایران چگونه ناکام ماند؟! http://irantoptaekwondo.mihanblog.com/post/340 <div class="PostBody"><div class="PostBody"> <div class="PostBody"> <p dir="rtl" align="center"><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large;"><strong>نخستین تیم اعزامی غیردولتی ورزش ایران چگونه ناکام ماند؟!</strong></span></p> <p dir="rtl" align="center">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="center"><span style="color: #ff0000; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large;"><strong><img src="http://www.impunion.ir/Image/Oldpic/abrar.jpg" alt="" width="511" height="191"></strong></span></p> <p dir="rtl" align="center">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="center">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="center"><img style="width: 418px; height: 438px;" src="http://irantkd.ir/Image/Mosahabe/Pic/85.jpg" alt="تیم منتخب تكواندو ایران اعزامی به تورنمنت بین المللی آیندهون هلند (۲۰۰۰)" width="418" hspace="0" height="438" border="0" align="bottom"></p> <p align="center"><strong><span style="color: #6600ff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">تیم منتخب تكواندو ایران، اعزامی به رقابت های بین المللی آیندهون هلند-&nbsp; </span></strong><strong><span style="color: #6600ff; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">(پاریس، ۲۴/۱۲/۱۳۷۸)</span></strong>&nbsp;</p> <p align="center"><strong><span style="color: #000099; font-size: xx-small;">از چپ: سیدعلی حق شناس، مصطفی باقرِی معتمد، مرحوم یاسر قنبری، محمدرضا چوپانی، ناصر موسایی.</span></strong>&nbsp;</p> <p align="center">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="color: #330099; font-size: small;">محمد عبدلی پور/</span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong>تیم منتخب تکواندوی ایران که برای نخستین بار در تاریخ ورزش کشور به‌طور خودجوش و خودکفا و بدون حمایت سازمان تربیت بدنی موفق به حضور در یک تورنمنت بین‌المللی معتبر شده بود از شرکت در این مسابقات محروم ماند!</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #ff0000; font-family: Georgia, Times\ New\ Roman, Times, serif; font-size: large;"><strong>شكل گیری </strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong>ماجرای اعزام تیم منتخب تکواندوی ایران به تورنمنت بین‌المللی آیندهون هلند (2000) از بهمن&nbsp;۱۳۷۷ در دیدار بین سیدعلی حق‌شناس و یكی از دوستان قدیمی‌اش که حالا مقیم کشور هلند بود در تهران کلید خورد.</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong>در این دیدار سیدعلی حق‌شناس موضوع اعزام یک تیم تکواندو را به تورنمنت بین‌المللی آیندهون در مارس 2000 مطرح کرد و از&nbsp;دوست خانوادگی اش قول گرفت که در این راه تمام تلاش خود را به‌ویژه در پروسه اخذ روادید تیم به کار بندد.</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong>مقدمات کار از اردیبهشت&nbsp;۱۳۷۸ آغاز شد و در نهایت پس از تعامل علی حق‌شناس با یکی از نهادهای نظامی، دو بازیکن به جمع چهار بازیکن دیگر اعزامی اضافه گردید.</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #ff0000; font-family: Georgia, Times\ New\ Roman, Times, serif; font-size: large;"><strong>اعزام</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: small;"><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><strong>این تیم در بامداد روز پنج‌شنبه ۱۹/ ۱۲/&nbsp;۱۳۷۸ تهران را به مقصد آمستردام ترک کرد و ساعاتی پس از ورود به هلند وارد شهر آیندهون شد و در هتلی اقامت گزید. </strong></span><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><strong>اعضای تیم که از روحیه‌ی بالایی برخوردار بودند، هم قسم شده بودند تا خوشرنگ ترین مدال‌ها را برای کشورشان به ارمغان آورند.</strong></span></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong>اما گویی سرنوشت مسیر دیگری را برای آنان رقم زده بود. فردای آن روز اعضای تیم تکواندوی ایران بلافاصله پس از ورود به محل رقابت‌ها، مسئول هلندی تورنمنت را در برابر خود دیدند که چشمانش از شگفتی حضور تیم ایران گرد شده بود!</strong></span></p> <p dir="rtl" align="center"><a href="http://irantkd.ir/Image/History/Dutch2000.jpg" rel="nofollow" target="_blank"><img style="width: 211px; height: 295px;" src="http://irantkd.ir/Image/History/Dutch2000.jpg" alt="" width="211" height="295" border="0"></a></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #ff0000; font-family: Georgia, Times\ New\ Roman, Times, serif; font-size: large;"><strong>كارشكنی و شكست اعزام</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong>آن هلندی با تعجب از حضور ایرانیان در مسابقات ابراز داشت: که دو شب قبل یعنی زمانی که تیم ایران آسمان کشور را ترک کرده بود، فاکسی را ارسال کرده و ضمن عذرخواهی از تیم ایرانی توضیح داده که به دلیل تماس‌ها و نامه‌ی تهدیدآمیز فدراسیون تکواندو&nbsp;ایران از پذیرفتن تیم اعزامی معذور است!</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong>در این میان اقدامات یکی از تکواندوکاران ایرانی وطن‌فروش مقیم هلند به نام"ج.ز" که رابطه‌ی خوبی با سابقه‌دار بزرگ شهر دارد نیز مانع جدی دیگری برای حضور تیم ایران که پس از ماه‌ها آماده‌سازی اکنون در سالن رقابت‌ها حضور دارد می‌گردد.</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #0000ff;">تماس‌ها با ایران نیز بی‌فایده‌اند و سابقه‌دار بزرگ که تمامی شَرها از او برخاسته است و تاپیش از این اعزام، خود و همکارانش از وجود تورنمنت های معتبر بین المللی کاملاً بی خبر بودند، در تماس تلفنی عنوان می‌کند:</span> <span style="color: #0000ff;">«کار از دست من خارج است و بالاها رفته و آقای هاشمی طبا (رئیس وقت سازمان تربیت‌بدنی) خیلی از این جریان ناراحت است».</span></span></strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #0000ff;">سید علی حق‌شناس</span> </strong><span style="color: #0000ff;"><strong>در مصاحبه‌‌های خود به این رویداد چنین اشاره می‌کند: </strong><span style="line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;" dir="rtl" lang="FA"><span style="color: #0000ff;">«</span></span></span></span></span><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #0000ff;">اوایل</span> سال ۷۸ بود كه تصمیم گرفتم با هزینه شخصی تیمی را به تورنمنت معتبر برون مرزی اعزام كنم . این بود كه با بچه های تیمم و همكاری تربیت بدنی یكی از نهاد های نظامی تیمی را با هزینه شخصی آماده اعزام به هلند كردیم. اما فدراسیون تكواندو با حمایت سازمان وقت تربیت بدنی و با پی گیری مستمر مانع از حضور ما در این تورنمنت شدند... بعد از سه تا چهار ماه دوندگی بر اساس دعوت فدراسیون هلند&nbsp; و با پی گیری مستمر یکی دوستانم در وزارت خارجه این کشور موفق شدیم از سفارت ویزا بگیریم . اما وقتی به سالن مسابقات رفتیم. ما را راه نداند .هلندی ها گفتند؛&nbsp; دیشب، یعنی وقتی ما در هواپیما بودیم ، فكس زده ایم كه نیایید! تیم ایران شده بود مسخره تیم های دیگر...</strong><span style="line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;" dir="rtl" lang="FA"><span style="color: #0000ff;">»</span></span></span></span><strong> <span style="font-size: xx-small;"><span style="color: #990000;">(گفت و گو با </span><span style="color: #990000;"><span style="color: #990000;">پایگاه اینترنتی کانون</span> <span style="color: #990000;">تکواندوکاران، ۱۱/۷/۱۳۸۹)</span></span></span></strong></span></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Tahoma','sans-serif'; font-size: 10pt;" dir="rtl" lang="FA"><span style="color: #0000ff;">«</span></span><span style="font-size: small;"><strong>وطن فروشان واقعی را همه می شناسند. خواهشم این است كه برخی افراد دم از میهن دوستی نزنند كه كارنامه جالبی در این زمینه ندارند. همین افراد&nbsp;۱۳ سال پیش نگذاشتند اولین تیم خصوصی ورزش ایران در یك تورنمنت معتبر بین المللی شركت كند. این ها جلوی نمایندگان ده ها كشور خارجی بچه های ایران را كه آماده افتخار آفرینی برای كشورشان بودند و با مكافات هزینه اعزامشان را&nbsp;جور كرده بودند به خاطر عشق به مقامشان سرافكنده </strong><span style="color: #0000ff;"><strong>كردند...<span style="font-family: Tahoma; color: #0000ff;">این ها تا پیش از این که ما هلند و جاهای دیگر برویم اصلا نمی دانستند که تورنمنت کلاس A &nbsp;یعنی چی؟</span></strong><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="line-height: 115%; font-family: Tahoma,sans-serif;" dir="rtl" lang="FA"><span style="color: #0000ff;">»</span></span><strong><span style="color: #0000ff;">.</span>&nbsp;</strong></span></span></span><strong> <span style="color: #990000; font-size: xx-small;">(گفت و گو با سایت اتحادیه متخصصان ورزش های رزمی ۱۳/۳/۱۳۹۱)</span></strong></span></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #ff0000; font-family: Georgia, Times\ New\ Roman, Times, serif; font-size: large;"><strong>شاخ و شانه كشیدن كلانتر چسبده به ورزش</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #0000ff;">دو روز پس از بازگشت تیم اعزامی به کشور مختار کلانتری رئیس وقت فدراسیون تکواندو در اختتامیه رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های استان تهران در روز جمعه ۲۷/ ۱۲/&nbsp;۷۸ طی&nbsp; نطقی پرشور!&nbsp;بدون ذکر نام، با حمله غیر مستقیم به سیدعلی حق‌شناس و استفاده از الفاظ شایسته خود از قاطعیت سازمان تربیت بدنی و فدراسیونی كه&nbsp;در چنبره بوده و هست&nbsp;&nbsp;در برخورد با هرگونه فعالیت غیردولتی سخن راند و پس از کشیدن خط و نشان‌های فراوان از ناکام گذاشتن نخستین تیم اعزامی ورزش ایران به رقابت‌های بین‌المللی به عنوان یک موفقیت بزرگ نام برد.</span> <span style="color: #990000;">(فیلم اظهارات این فرد در آرشیو كانون تكواندوكاران موجود است).</span></span></strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong>بدین گونه اولین حرکت غیردولتی در ورزش ایران با سرکوب همراه شد. گو این‌که از چندی بعد اعزام‌های پیاپی بزرگ‌مردان ورزش ایران به رغم فشارها و مکاتبات معاندان&nbsp;با فدراسیون‌های برگزارکننده در خارج از کشور، به‌طور مرتب صورت گرفت و تا سال‌ها ادامه یافت.</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #ff0000; font-family: Georgia, Times\ New\ Roman, Times, serif; font-size: large;"><strong>جرقه جنبش بزرگ كانون تكواندوكاران ایران</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong>شاید اعزام تیم منتخب تکواندوی ایران به تورنمنت بین‌المللی هلند (آیندهون- 2000) با برخوردی ناجوانمردانه که ویژگی بارز خلقیات معاندان نهادهای مدنی است به ظاهر شکست خورد ولی بسترساز شکل‌گیری نهضت کانون تکواندوکاران ایران گردید.</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong>جنبشی مقدس که نام آن لرزه بر اندام اپورتونیست‌ها انداخت و با فعالیت بی نظیر و مخلصانه اش كه از هر صدایی&nbsp;رساتر است&nbsp;کوس رسوایی آنان را به صدا درآورد.</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #0000ff; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><strong>اعزام تیم تکواندوی ایران به رقابت‌های هلند در سال&nbsp;۱۳۷۸ فارغ از تاریخی بودنش که به آن اهمیتی ویژه می‌دهد از آن جهت که زمینه‌ساز انسجام نیروهای متخصص و بالنده تكواندو كشور كه از حضور غیرمتخصصان به ستوه آمده بودند و در نهایت بسترساز سازماندهی فعالیت تشکیلاتی غیردولتی در ورزش ایران گردید، بسیار قابل توجه و تعمق&nbsp;است.</strong></span></p> </div> <div class="PostBody"> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #339966;"><strong><span style="font-size: small;">منبع:</span></strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #ff6600;"><a title="پایگاه اینترنتی کانون تکواندوکاران ایران" href="http://irantkd.ir/Mosahebeha/85.htm" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: #ff6600;"><strong><span style="color: #ff00ff; font-size: small;">پایگاه اینترنتی کانون تکواندوکاران ایران</span></strong></span></a></span></p> <p dir="rtl" align="justify">&nbsp;</p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: small;">مطالب مرتبط:</span></strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><a href="http://www.blogfa.com/Desktop/irantkd.ir/HisOfIrTeak.htm" target="_blank"><span style="color: #330033; font-family: Georgia, Times\ New\ Roman, Times, serif; font-size: small;">تاریخچه تكواندو ایران</span></a><span style="color: #330033; font-family: Georgia, Times\ New\ Roman, Times, serif; font-size: small;">.</span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><a href="http://irantkd.ir/Mosahebeha/78.htm" rel="nofollow" target="_blank"><strong><span style="color: #330066; font-family: Georgia, Times\ New\ Roman, Times, serif; font-size: small;">گفت و گوی اختصاصی پایگاه اینترنتی کانون تکواندوکاران با سیدعلی حق شناس.</span></strong></a></p> <p dir="rtl" align="justify"><strong><span style="color: #330066;"><a href="http://www.impunion.ir/Mavaze/87.htm" rel="nofollow" target="_blank"><span style="font-family: Georgia, Times\ New\ Roman, Times, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #330033;">كسانی</span><span style="color: #330066;"> كه با صهیونیست ها عكس یادگاری می گیرند، دم از منافع ملی نزنند.</span></span></span></a></span></strong></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #330066;"><strong><a href="http://irantkd.ir/Mosahebeha/83.htm" rel="nofollow" target="_blank"><span style="font-family: Georgia, Times\ New\ Roman, Times, serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #330033;">گفت و</span><span style="color: #330033;">گوی اختصاصی سازمان هواداران اولین نهاد مدنی ورزش ایران با استاد سیدعلی حق شناس.</span></span></span></a></strong></span></p> </div> </div></div>