تاپ تکواندو ایران-IRAN TOPTAEKWONDO(روابط عمومی) روابط عمومی انجمن تاپ تکواندو ایران-اولین سبک آزاد تکواندو جهان آخرین اخبار تاپ تکواندو کشور را به اطلاع خانواده تاپ تکواندو می رساند. http://irantoptaekwondo.mihanblog.com 2018-01-19T20:33:37+01:00 text/html 2018-01-19T13:32:45+01:00 irantoptaekwondo.mihanblog.com فدراسیون تاپ تکواندو ایران همایش تاپ تکواندوکاران لرستان http://irantoptaekwondo.mihanblog.com/post/338 <div class="body"><span style="color: #00ff00;"><strong><span style="font-size: small;">به همت انجمن تاپ تکواندو لرستان، یک دوره همایش تاپ تکواندو (تکواندو برتر) در خرم آباد برگزار شد.<br><br></span></strong></span> <div class="body"> <div class="postbody"> <p dir="rtl"><span style="color: #800000;"><strong><span style="font-size: small;">در این همایش تاپ کاران لرستانی با شعار "تاپ تکواندو- مکتب حق شناس" با پوشش تصویری استانی به اجرای فنون برتر هنر رزمی ایرانی تاپ تکواندو پرداختند.</span></strong></span></p> </div> </div></div> text/html 2018-01-19T13:30:50+01:00 irantoptaekwondo.mihanblog.com فدراسیون تاپ تکواندو ایران آزمون ارتقاء درجه گلستان http://irantoptaekwondo.mihanblog.com/post/337 <div class="title">&nbsp;</div> <div class="PostTitle" dir="rtl"><span style="font-size: small; color: #0000ff;"><strong>با تأیید کمیته آزمون، یک دوره آزمون ارتقاء درجه تاپ تکواندو (تکواندو برتر) در گرگان برگزار شد.<br><br></strong></span></div> <span style="font-size: small; color: #ff0000;"><strong>این آزمون با شرکت تاپ کاران استان و از درجه قهوه ای مشکی دان دو برگزار گردید</strong></span> text/html 2017-12-20T12:29:46+01:00 irantoptaekwondo.mihanblog.com فدراسیون تاپ تکواندو ایران سالگرد تثبیت حقانیت کانون تکواندوکاران ایران و سازمان های غیردولتی ورزش گرامی باد. http://irantoptaekwondo.mihanblog.com/post/336 <div class="PostBody"><span><strong><span style="color: #0000ff;"><img src="http://www.blogfa.com/images/smileys/24.gif" alt="" height="18">&nbsp;<img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/24.gif" alt="" border="0"><img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/24.gif" alt="" border="0"><span style="color: #ff0000;">در تنـگ پر تبرک آن نازنین عـبا، جا هست بیش و کم آزاده را، </span></span></strong></span><span style="color: #ff0000;"><strong>که تـیغ کشیده است بر سـتم.</strong></span> <div class="PostBody"> <p style="margin: 6px 0px; color: #1d2129; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; display: block; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><strong><span style="color: #00ff00;">*</span><span style="color: #0000ff;"> چهارده سال پیش در چنین روزهایی پس از یک پروسۀ پیچیده حقوقــی و زمان بر،&nbsp;معاند سازمان های غیردولتی ورزش در دادگاه کیفری استان تهران توسط بنیان گذار&nbsp;نخستین نهادهای مدنی ورزش&nbsp;کشور&nbsp;محکوم و حقانیت قانونمند بودن اولین و تنها فدراسیون غیردولتی ورزش ایران برای چندمین بار از سوی عالی ترین مراجع اجرایی و قضایی کشور تایید گردید.</span></strong></p> <p style="margin: 6px 0px; color: #1d2129; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; display: block; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;">&nbsp;</p> <div class="text_exposed_show" style="color: #1d2129; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: 'Lucida Grande', Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; display: inline; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"> <p style="margin: 0px 0px 6px;"><strong><span style="color: #0000ff;">سالگرد این رویداد منحصر به فرد و تکرار نشدنی در تاریخ ورزش ایران بر عموم هواداران در سراسر جهان تبریک و شادباش باد.</span></strong></p> <p style="margin: 0px 0px 6px;">&nbsp;</p> <p style="margin: 6px 0px;"><span style="color: #ff0000;"><strong>جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ / إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا</strong></span></p> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <p><span><img src="http://www.irantkd.ir/Oldpic/82/MPOL2.jpg" alt="جاء الحق و ذهق الباطل." width="532" hspace="0" height="453" border="0" align="bottom"></span></p></div> text/html 2017-12-20T12:29:20+01:00 irantoptaekwondo.mihanblog.com فدراسیون تاپ تکواندو ایران چهاردهمین سالگرد به کیفر رسانیدن معاند نهادهای مدنی ورزش را گرامی می داریم. http://irantoptaekwondo.mihanblog.com/post/335 <div class="PostBody"><div class="PostBody">&nbsp; <p align="center"><span><strong><span style="color: #ff0000; font-size: small;"><img src="http://www.blogfa.com/images/smileys/24.gif" alt="" height="18"><span><strong><span style="color: #ff0000; font-size: small;">چهاردهمین</span></strong></span> سالگرد به کیفر رسانیدن معاند نهادهای مدنی ورزش را گرامی می داریم.<img src="http://www.blogfa.com/images/smileys/24.gif" alt="" height="18"></span></strong></span></p> <p align="center"><span><strong><img src="http://www.irantkd.ir/Oldpic/82/MPOL.jpg" alt="دهمین سالگرد محکومیت معاند نهادهای مدنی ورزش گرامی باد." width="515" hspace="0" height="206" border="0" align="bottom"></strong></span></p> </div></div> text/html 2017-11-14T13:08:52+01:00 irantoptaekwondo.mihanblog.com فدراسیون تاپ تکواندو ایران فدراسیون خانۀ اولم بود؛ به غفوری فرد گفتم به تکواندو نمیرسید. http://irantoptaekwondo.mihanblog.com/post/334 <p><span style="color: #ff0000;"><strong>فدراسیون خانۀ اولم بود؛ به غفوری فرد گفتم به تکواندو نمیرسید.</strong></span></p> <p>------------------------------------------------------------------------------------------</p> <p><span style="color: #0000ff; font-size: small;"><strong>* فدراسیون تشکیلات عجیب و غریبی نیست. کارکرد آن کم و بیش همانند تمام ادارات میانی دولتی است. فدراسیون تکواندو ارگانی است که به واسطه زحمات قدیمی ها و جامعۀ تکواندو به این جا رسیده است.</strong></span></p> <p><span style="color: #0000ff; font-size: small;"><strong>*&nbsp; آن زمان فدراسیون یک اتاق بود در دفتر امور مشترک فدراسیون ها که پشت درب آن نوشته بودیم: «فدراسیون تکواندو». بودجه فدراسیون محدود بود و اعضا در تمام کارها بدون حقوق و تنها با عشق فعالیت می کردند. می شد برای برگزاری یک مسابقه مثل جام فجر یک هفته خانه نمی رفتیم. آن زمان خانۀ اولمان فدراسیون بود.</strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #0000ff;">* آن مقطع برد و باخت فوتبال رئیس سازمان تربیت بدنی را عوض می کرد. تلاش زیادی صورت می گرفت ولی امکاناتمان یک هزارم فوتبال هم نبود.</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #0000ff;">* سال 1372 آقای غفوری فرد [معاون رئیس جمهور و رئیس وقت سازمان تربیت بدنی] را در جایی دیدم و به او گفتم: «آقای دکتر به تکواندو نمی رسید، لطفاً به این ورزش بیشتر بها بدهید». گفتم تکواندو این همه مقام برای کشور آورده حقش بیشتر از این هاست. او هم با کنایه گفت: کجا مقام آورده؟! من هم برخی مقام های تکواندو و کارهای صورت گرفته را برایش گفتم.</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #0000ff;">----------------------------------------------------------------------------</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: small; color: #008000;"><strong>«رئیس کانون تکواندوکاران ایران در گفت و گوی اختصاصی با سازمان هواداران اولین نهاد مدنی ورزش ایران، مهرماه ۱۳۹۱»</strong></span></p> <p><span style="font-size: small; color: #ff6600;"><strong> منبع: <a href="http://irantkd.ir/Mosahebeha/83.htm" rel="nofollow" target="_blank" data-ft="{" data-lynx-mode="async" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Firantkd.ir%2FMosahebeha%2F83.htm&amp;h=ATNVGfJea0iWTxVplnqji4EG5zF4QlX7BkyZCpqOJ8Sj6XhSB1cGSUO3uay3nETmq_vwzXPjr7KQvjlj9RTfoSr_iCuXZn4ZcJgRdric-DU0e950FPw35owgY2Y_yvZ6W57N5ym7Hlru-PIVVxE7VD2GQqeKIAsV2KqfQ9ECAE41LMEb20s6YRkplqtF6scXBw6pXzEYyG8z5cid5XOW_MQJE1eTVYARQ7zAWX5lOM3SmkMDB6KeaviM5yxRx83_6n3rJJZh6XWRDhcqRbAGi7AfXPJxyLJpvd_pG9vbVQ"><span style="color: #ff6600;">http://irantkd.ir/Mosahebeha/83.htm</span></a></strong></span></p> <p class="PostBody" align="center"><img style="width: 368px; height: 468px;" src="http://irantkd.ir/Image/Photo%20Gallery/gallery/FED.jpg" alt=" کمیته برگزاری مسابقات بین المللی تکواندو دهه فجر/1371" width="401" hspace="0" height="894" border="0" align="bottom"></p> <div class="PostBody"><strong><span style="color: #ff0000; font-size: medium;"><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اعضای کمیته برگزاری مسابقات بین المللی تکواندو دهه فجر، تهران</span> </span></strong></div> <p class="PostBody"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #ff00ff; font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سالن شهید افراسیابی،&nbsp; <strong><span style="color: #ff00ff; font-size: small;"><strong><span style="color: #ff00ff; font-size: small;">۱۳۷۱</span></strong>/۱۱/<strong><span style="color: #ff00ff; font-size: small;">۱۵</span></strong>.</span></strong></span></strong></span><span style="color: #ff00ff; font-size: small;"><br></span></strong></p> <p class="PostBody" align="right"><strong><span style="color: #990066;">&nbsp;</span><span style="color: #0000ff;">از راست: سیدجمال موسویان (نماینده فدراسیون)، برات الله عاشوری (نائب رئیس هیات تکواندو استان تهران)، علی حق شناس ( دبیر کمیته مسابقات فدراسیون).</span></strong></p> <p class="PostBody" align="right"><strong><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #cc3399;">منبع:</span> </span><span style="color: #009900;">پایگاه اینترنتی کانون تکواندوکاران ایران.</span></strong></p> text/html 2017-11-14T13:07:52+01:00 irantoptaekwondo.mihanblog.com فدراسیون تاپ تکواندو ایران لرستان، میزبان داوری سراسری http://irantoptaekwondo.mihanblog.com/post/333 <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #ff6600; font-size: small;"><strong>با تائید کمیته داوران فدراسیون جهانی تاپ تکواندو، میزبانی دوره داوری درجۀ سه سراسری به انجمن تاپ تکواندو لرستان واگذار شد.</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="color: #ff3399; font-size: small;"><strong>این دوره با شرکت اعضاء واجد شرایط و مورد تائید انجمن استان ها، دی ماه سال جاری در خرم آباد برگزار خواهد شد.</strong></span></p> text/html 2017-10-03T08:17:52+01:00 irantoptaekwondo.mihanblog.com فدراسیون تاپ تکواندو ایران یازدهم مهرماه، سالروز تاسیس کانون تکواندوکاران ایران و تاپ تکواندو گرامی باد. http://irantoptaekwondo.mihanblog.com/post/332 <div><br></div><div><p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #000080;">یازدهم مهرماه</span>، هفدهمین سالروز آغاز به کار رسمی <span style="color: #008000;">کانون تکواندوکاران ایران</span>، اولین&nbsp; فدراسیون غیردولتی ورزش ایران و شانزدهمین سالروز تأسیس رسمی <span style="color: #008000;">تاپ تکواندو</span> سبک آزاد تکواندوی جهان را به عموم اعضاء و هواداران در ایران و سراسر جهان تبریک و شادباش می گوییم.</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <div class="irc_mimg irc_hic iEUU2WQgwxl4-lvVgf-rIiHk" dir="ltr"><a class="irc_mil i3597 iEUU2WQgwxl4-zixyDjKkw5M" tabindex="0" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiStZDzptTWAhULElAKHY99Dk0QjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fhossein-09.blogfa.com%2F&amp;psig=AOvVaw2WPuurobTXsh8i0TFF9rT6&amp;ust=1507114964902397" rel="noopener" target="_blank" data-noload="" data-ved="0ahUKEwiStZDzptTWAhULElAKHY99Dk0QjRwIBw" data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=imgres&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiStZDzptTWAhULElAKHY99Dk0QjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fhossein-09.blogfa.com%2F&amp;psig=AOvVaw2WPuurobTXsh8i0TFF9rT6&amp;ust=1507114964902397"><img class="irc_mi" style="margin-top: 20px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://toptoop.ir/files/pic/7/54970662749853214323.jpg" alt="نتیجه تصویری برای گل" width="407" height="277"></a></div></div> text/html 2017-10-03T08:17:15+01:00 irantoptaekwondo.mihanblog.com فدراسیون تاپ تکواندو ایران هـفده سال مبارزۀ مقدس http://irantoptaekwondo.mihanblog.com/post/331 <div><br></div><div> <p><img src="http://www.irantkd.ir/Image/Poster/17th.jpg" alt="" width="543" height="290"></p></div> text/html 2017-09-20T09:09:27+01:00 irantoptaekwondo.mihanblog.com فدراسیون تاپ تکواندو ایران دوره مربی گری درجه دو تاپ تکواندو کرمان http://irantoptaekwondo.mihanblog.com/post/330 <div class="body"><div class="title">&nbsp;</div> <div class="body"><span style="color: #008000;"><strong>با تایید شورای مرکزی&nbsp;فدراسیون جهانی تاپ تکواندو دوره مربی گری درجه دو تاپ تکواندو کرمان برگزار شد.</strong></span> <p><span style="color: #ff0000;"><strong>این دوره با حضور واجدین شرایط به مدت هشت روز و زیر پوشش کمیته آموزش&nbsp; انجمن تاپ تکواندو ایران در کرمان برگزار گردید.</strong></span></p> </div></div> text/html 2017-09-20T09:02:02+01:00 irantoptaekwondo.mihanblog.com فدراسیون تاپ تکواندو ایران آزمون ارتقاء درجه گلستان http://irantoptaekwondo.mihanblog.com/post/329 <div class="body"><div class="title"><span style="font-size: small; color: #333300;"><strong>با تأیید کمیته آزمون، یک دوره آزمون ارتقاء درجه تاپ تکواندو (تکواندو برتر) در گرگان برگزار شد.</strong></span></div> <div class="body"> <p dir="rtl"><span style="color: #ff0000;"><strong>این آزمون با شرکت تاپ کاران استان و از درجه قهوه ای مشکی دان سه برگزار گردید.</strong></span></p> </div></div> text/html 2017-08-21T06:41:47+01:00 irantoptaekwondo.mihanblog.com فدراسیون تاپ تکواندو ایران مربی گری درجه دو تاپ تکواندو تهران http://irantoptaekwondo.mihanblog.com/post/328 <p style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><font size="2"><br></font></strong></p><p style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><font size="2">با تصویب شورای مرکزی فدراسیون جهانی تاپ تکواندو ،دوره مربی گری درجه دو سراسری تاپ تکواندو ایران به میزبانی نمایندگی استان تهران برگزار شد.</font></strong></p><p><font size="2" style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>این دوره&nbsp;با حضور واجدین شرایط&nbsp;و به میزبانی انجمن تاپ تکواندو تهران&nbsp;برگزار گردید.</strong></font></p> text/html 2017-08-21T05:45:42+01:00 irantoptaekwondo.mihanblog.com فدراسیون تاپ تکواندو ایران همایش تاپ تکواندوکاران یزد http://irantoptaekwondo.mihanblog.com/post/327 <div class="title"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><strong><br></strong></span></div><div class="title"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><strong>به درخواست نمایندگی اولین سبک آزاد تکواندو در استان&nbsp;یزد یک دوره همایش فنون برتر هنر رزمی تاپ تکواندو برگزار شد.</strong></span></div><div class="title"><span style="color: rgb(128, 0, 128);"><strong><br></strong></span></div><div class="body"><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>این همایش با تایید کمیته استان ها و شهرستان های انجمن تاپ تکواندو ایران زیر نظر فدراسیون جهانی تاپ تکواندو&nbsp; با پوشش رسانه ای استانی و با حضور جمع کثیری از ورزش دوستان&nbsp;یزد برگزار گردید.</strong></span></p></div> text/html 2017-08-21T05:44:59+01:00 irantoptaekwondo.mihanblog.com فدراسیون تاپ تکواندو ایران دوره مربی گری درجه دو تاپ تکواندو کرمانشاه http://irantoptaekwondo.mihanblog.com/post/326 <div class="title"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-size: small;"><strong>با تایید شورای مرکزی فدراسیون جهانی تاپ تکواندو،&nbsp; دوره مربی گری درجه&nbsp;سه تاپ تکواندو&nbsp;در کرمانشاه&nbsp;برگزار شد.</strong></span></div><div class="title">&nbsp;</div><div class="body"><p><span style="color: rgb(153, 51, 102);">&nbsp;<span style="color: rgb(0, 128, 0);"><strong>این دوره با حضور واجدین شرایط از تاریخ&nbsp;19/05/1396 به مدت 8 روز&nbsp;&nbsp;زیر پوشش کمیته آموزش انجمن تاپ تکواندو&nbsp; ایران&nbsp;و به میزبانی انجمن تاپ تکواندو استان&nbsp;برگزار گردید.</strong></span></span></p></div> text/html 2017-07-17T05:28:13+01:00 irantoptaekwondo.mihanblog.com فدراسیون تاپ تکواندو ایران تنها واکنش به برکناری رضا مهماندوست، آبان ۱۳۹۰ http://irantoptaekwondo.mihanblog.com/post/325 <p><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong><br></strong></span></p><p><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>تنها واکنش به برکناری رضا مهماندوست در سکوت محض خانوادۀ قریب به اتفاق عافیت طلب تکواندو.</strong></span></p> <p><span style="color: #ff0000; background-color: #ffff00;"><strong>آبان ۱۳۹۰</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><img src="http://www.irantkd.ir/Image/Poster/90.jpg" alt="" width="504" height="504"></p> text/html 2017-06-16T11:35:14+01:00 irantoptaekwondo.mihanblog.com فدراسیون تاپ تکواندو ایران تدوین بسته های آموزشی کانون تکواندوکاران ایران، اهدایی به فدراسیون و هیات تکواندو استان تهران http://irantoptaekwondo.mihanblog.com/post/324 <p align="center">&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 255);"><span style="font-size: medium;"><strong>تدوین بسته های آموزشی کانون تکواندوکاران ایران،</strong></span></span></p><p align="center"><span style="color: rgb(255, 0, 255);"><span style="font-size: medium;"><strong>&nbsp;اهدایی به فدراسیون تکواندو و هیات تکواندو استان تهران.</strong></span></span></p><p align="center" dir="rtl"><strong><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium;">اولین بسته: برگزاری مسابقات و گرامیداشت ها.</span></strong></p><p align="justify" dir="rtl"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>&nbsp;</strong><strong>کمیته آموزش/ با توجه به کپی برداری های پرشمار و گوناگون ساختار دولتی تکواندو طی هفده</strong></span><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong>&nbsp;سال گذشته از "اولین فدراسیون غیردولتی ورزش کشور" و&nbsp; شکست&nbsp;<a href="http://irantkd.ir/History%20of%20org/Poladgar.jpg" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">درخواست رسمی فدراسیون</span></a>&nbsp;برای مصالحه و واگذاری اموراتش به این مجموعه در سال ۱۳۸۵، در راستای&nbsp;<a href="http://farsnews.com/newstext.php?nn=8508090045" target="_blank" rel="nofollow"><span style="color: rgb(0, 153, 0);">پیشنهاد جذاب مدیران کانون</span></a>&nbsp;در همان سال، بسته آموزشی کانون تکواندوکاران ایران، شامل چگونگی برگزاری مسابقات باکیفیت و انواع گرامیداشت ها توسط کمیته های آموزش و اجرایی کانون تهیه و&nbsp; آماده ارایه به متقاضیان دولتی تکواندو کشور می باشد.</strong></span></p><p align="justify" dir="rtl"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 255);">در این بسته علاوه بر آموزش متدها و استایل های نوین برگزاری مسابقات تکواندو در رده های سنی مختلف، پیشنهاد هایی هم با ذکر نمونه برگزار شده به منظور یادبود عزیزان و درگذشتگان تکواندو ایران، با توجه به بیش از یک دهه عقب ماندگی دوستان در گرامیداشت زنده یادان فکوری و مارتیروسیان، ارایه می شود. از جمله این پیشنهاد ها می توان به طور نمونه به موارد ذیل اشاره کرد.</span></strong></p><p align="justify" dir="rtl">&nbsp;</p><p align="justify" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>* برگزاری مسابقات گرامیداشت مرحوم یاسر قنبری (اولین دوره و دهمین دوره قهرمانی استان تهران)</strong></span></p><p align="justify" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>* برگزاری مسابقات گرامیداشت مرحوم فکوری (اولین دوره قهرمانی کشور و دهمین دوره قهرمانی استان تهران)</strong></span></p><p align="justify" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>* برگزاری مسابقات یادواره شهید «علی پاجانی، قهرمان ارزنده تیم ملی تکواندو» (دومین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی استان تهران)</strong></span></p><p align="justify" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>* برگزاری مسابقات گرامیداشت «اسماعیل آذرپاد».(سومین دوره قهرمانی استان تهران)</strong></span></p><p align="justify" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>* برگزاری مسابقات گرامیداشت «پیشکسوتان تکواندو ایران».( دومین دوره قهرمانی کشور)</strong></span></p><p align="justify" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>* برگزاری مسابقات گرامیداشت «شهید محمدحسین گیتی نما، عضو پیشین تیم ملی تكواندو ایران». (چهارمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی استان تهران)</strong></span></p><p align="justify" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>* برگزاری مسابقات گرامیداشت «شهدای تکواندوکار تهران در دفاع مقدس» (ششمین دوره قهرمانی باشگاههای استان تهران)</strong></span></p><p align="justify" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>* برگزاری مسابقات گرامیداشت شهید «حسن زرشكی، پیشكسوت تكواندو ایران» (هفتمین دوره قهرمانی باشگاههای استان تهران)</strong></span></p><p align="justify" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>* برگزاری مسابقات گرامیداشت «آرمن مارتیروسیان، پیشكسوت تكواندو ایران» (نهمین دوره قهرمانی باشگاههای استان تهران)</strong></span></p><p align="justify" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>* برگزاری مسابقات گرامیداشت «شهدای تكواندو ایران». (دوازدهمین دوره قهرمانی استان تهران)</strong></span></p><p align="justify" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>* برگزاری مسابقات گرامیداشت مرحوم یدالله مرندیان، پیشکسوت تکواندو ایران، (شانزدهمین دوره قهرمانی استان تهران)</strong></span></p><p align="justify" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>* برگزاری مسابقات گرامیداشت شهدای رزمی کار(مسابقات تاپ تکواندو قهرمانی کشور گرامیداشت شهدای رزمی کار)</strong></span></p><p align="justify" dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>و ...</strong></span></p><p align="center"><img alt="بسته آموزشی" src="http://www.irantkd.ir/Oldpic/old/Amozesh.jpg">&nbsp;</p>